Εμπορικό Σήμα

ΥΙΟΙ ΣΩΤ. ΜΑΓΟΠΟΥΛΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ

Νέα Μοναστηρίου 8
563 34 Ελευθέριο, Θεσσαλονίκη
ΑΦΜ: 099249410
Τηλέφωνο: 2310769419, 2310707417
Φαξ: 2310559187
e-mail: info@magopoulos.gr